Finally Home
2016


Outdoor, Project

Aan de hand van een open oproep aan haar bevolking, ging de gemeente Willebroek op zoek naar plaatsen die verrijkt kunnen worden met kunst/installatie. Eén project werd toegewezen voor het plein in Heindonk, deelgemeente van Willebroek. Het is een sociaal project waarbij de bevolking nauw wordt betrokken en hun goedkeuring moet geven bij alle belangrijke voorstellen en stappen.

Als je het centrum van Heindonk binnen rijdt vallen de oude kerk en kapel op in het straatbeeld. Samen met de pastorij bepalen zij het gezicht van deze dorpskern. Hun virtuele snijpunt valt op het plein, maar hier worden ze echter niet ontvangen, er blijft een vlakte.

Met dit ontwerp wil ik een symbiose creëren tussen deze sacrale gebouwen en mijn installatie zodanig dat ze elkaar versterken. Op die manier wordt mijn installatie opgenomen in het plein en deel van de reeds bestaande architectuur. Het komt erop neer dat ik een transparant gebouw ontworpen heb dat zich met de bescheiden voorgevel (nulgraad van een kapel) richt naar de sacrale gebouwen. Hierdoor worden deze beantwoord en ontstaat er een interessant spanningsveld tussen geabstraheerde vormgeving en historische architectuur, oude en nieuwe materialen, …

De achterkant van de architecturale installatie verbreedt naar het plein toe en opent zich als het ware naar de wereld, het biedt een platform aan. Deze architecturale installatie geeft Heindonk een hedendaagse visie en een dynamische toekomst. Een betekenisvolle baken in het landschap. Met het plaatsen van het kunstwerk werd ook het plein volledig heringericht door ontwerpbureau Stramien.

Receive the company newsletter and be updated on
Vandebeek and his products.